مراکز دندان پزشکی – غرب تهران

ردیف

متخصص

آدرس

1

دکتر فرانک نویدپور

شهرک غرب

2

دکتر محبوبه غلام شاهی

خیابان آزادی

3

دکتر سروش هوشنگی

صادقیه

4

دکتر داوود ثمره افسری

صادقیه

5

دکتر پریناز طالع

جنت آباد

6

دکتر سعید میرزایی

شهرک غرب

7

دکتر غلامعلی صباغ

سعادت آباد

8

دکتر فاطمه هاشمی

مهرآباد جنوبی

9

دکتر علی امینی

خرازی