مراکز دندان پزشکی – شرق تهران

 

ردیف

متخصص

آدرس

1

کلینیک شهریار

خیابان دماوند

2

دکتر محسن افکار

ستارخان

3

دکتر زهرا گلشنی

پیروزی

4

درمانگاه فرح بخش

رسالت

5

دندان پزشکی بیمارستان جم

مطهری

6

دکتر محبوبه کیایی

پیروزی

7

دکتر هدی حسینی

مجیدیه جنوبی

8

کلینیک بهداد

نیرو هوایی

9

دکتر علیرضا اسکندریان

تهرانپارس

10

دکتر شهروز کاظمی

تهرانپارس

11

درمانگاه فرح بخش

رسالت

12

دکتر نوید مدرس

ستارخان

13

دکتر ناطقیان

سبلان شمالی

14

دکتر حسن آقاجانی

کارگر شمالی

15

دکتر محبت رودسری

بلوار کشاورز

16

دکتر محمدرضا عباسی

نارمک

17

کلینیک ایران زمین

میدان انقلاب

18

دکتر نازنین ناطقیان

خیابان سبلان

19

دکتر هاله شهابی

تهرانپارس

20

دکتر کیوان سهامی

خیابان وزرا