متخصص زنان و زایمان

ردیف

متخصص

آدرس

1

دکتر نیلی مهراد

خیابان فرشته

2

دکتر سرور هدیه‌لو

ستارخان

3

دکتر اعظم سلیمی

آریاشهر

4

دکتر اکرم مهدی‌زاده

صادقیه

5

دکتر سیمین امیریان

ولیعصر

6

دکتر فریبا رضایی

شهرری

7

دکتر سعیده زمانی

افسریه

8

درمانگاه فرح بخش

رسالت

9

دکتر میترا ارجمندی‌فرد

شهرری