مراکز رفاهی

ردیف

مراکز رفاهی

آدرس

1

هتل ساسان شیراز

شیراز

2

سفره خانه سرو ساعی

خیابان ولیعصر

3

کافه سلفی

تئاتر شهر

4

رستوران هتل آرامیس

خیابان ولیعصر

5

کافه اعیان

خیابان مدنی

6

کارواش نانو سیار

تهران

7

کافه چوبک

تهرانپارس

8

آموزشگاه موسیقی سیمرغ

خیابان نیروی هوایی