مراکز دندان پزشکی – جنوب تهران

 

ردیف

متخصص

آدرس

1

دکتر محمد علی رحمانیان

خزانه بخارایی

2

دکتر فاطمه آقا هادی

میدان خراسان

3

دکتر محمد داداللهی

میدان خراسان

4

کلینیک خاتم الانبیا

کیانشهر

5

کلینیک خاتم الانبیا

افسریه

6

دکتر سرابی

شهرری

7

دکتر وجیهه مصدق

دولت آباد

8

دکتر هاشمی

یافت آباد

9

دکتر علیرضا قاسمی مقدم

جیحون

10

دکتر حسین آقاجانی

نازی آباد

11

دکتر داوود ثمره افسره‌ای

رودکی

12

دکتر کیوان سهامی

شهرک ولیعصر

13

دکتر سمانه رستگار

جیحون

14

دکتر سعید محمد بیگی

خانی آباد